Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

VI Niedziela zwykła 11.02.2024 Ewangelia (Mk 1, 40-45)

VI Niedziela zwykła  11.02.2024 Ewangelia (Mk 1, 40-45) I czytanie  Kpł 13, 1-2. 45-46 Psalm Ps 32 (31), 1b-2. 5 i 11 (R.: por. 7) II  czytanie 1 Kor 10, 31 – 11, 1 Aklamacja Por. Łk 7, 16 Ewangelia (Mk 1, 40-45) Słowa Ewangelii według Świętego Marka Uzdrowienie trędowatego Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go:…

Czytaj więcej

IV Niedziela zwykła 28.01.2024 Ewangelia (Mk 1, 21-28)

IV Niedziela zwykła  28.01.2024 Ewangelia (Mk 1, 21-28) I czytanie  Pwt 18, 15-20 Psalm Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a) II czytanie 1 Kor 7, 32-35 Aklamacja Mt 4, 16 Ewangelia (Mk 1, 21-28) Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus naucza jak ten, który ma władzę W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali…

Czytaj więcej

III Niedziela zwykła 21.01.2024 Ewangelia (Mk 1, 14-20)

III Niedziela zwykła  21.01.2024 Ewangelia (Mk 1, 14-20)) I czytanie  Jon 3, 1-5. 10 Psalm Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: 4b) II czytanie 1 Kor 7, 29-31 Aklamacja Mk 1, 15 Ewangelia (Mk 1, 14-20) Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do…

Czytaj więcej

Uroczystość Objawienia Pańskiego 06.01.2024 Ewangelia (Mt 2, 1-12)

Uroczystość Objawienia Pańskiego 06.01.2024 Ewangelia (Mt 2, 1-12) I czytanie  Iz 60, 1-6 Psalm Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11) II czytanie Ef 3, 2-3a. 5-6 Aklamacja Mt 2, 2b Ewangelia (Mt 2, 1-12) Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Pokłon mędrców ze Wschodu Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy…

Czytaj więcej

Uroczystość Narodzenia Pańskiego 25.12.2023 Ewangelia (J 1, 1-18)

Uroczystość Narodzenia Pańskiego  25.12.2023 Ewangelia J 1, 1-18 I czytanie Iz 52, 7-10 Psalm Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6 (R.: por. 3cd) II czytanie Hbr 1, 1-6 Aklamacja   Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem Słowa Ewangelii według Świętego Jana Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko…

Czytaj więcej

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 01.01.2024 Ewangelia (Łk 2, 16-21)

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 01.01.2024 Ewangelia Łk 2, 16-21 I czytanie  Lb 6, 22-27 Psalm Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 2a) II czytanie Ga 4, 4-7 Aklamacja Por. Hbr 1, 1-2a Ewangelia (Łk 2, 16-21) Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Nadano Mu imię Jezus Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące…

Czytaj więcej

0