Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
II Niedziela Wielkiego Postu 25.02.2024 Ewangelia (Mk 9, 2-10)
II Niedziela Wielkiego Postu 18.02.2024 Ewangelia (Mk 9, 2-10) I czytanie  Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18 Psalm  Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19 (R.: por. Ps 116A [114],…
I Niedziela Wielkiego Postu 18.02.2024 Ewangelia (Mk 1, 12-15)
I Niedziela Wielkiego Postu 18.02.2024 Ewangelia (Mk 1, 12-15) I czytanie  Rdz 9, 8-15 Psalm Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: por. 10) II  czytanie  1 P 3,…
VI Niedziela zwykła 11.02.2024 Ewangelia (Mk 1, 40-45)
VI Niedziela zwykła  11.02.2024 Ewangelia (Mk 1, 40-45) I czytanie  Kpł 13, 1-2. 45-46 Psalm Ps 32 (31), 1b-2. 5 i 11 (R.: por. 7) II  czytanie 1 Kor 10, 31 – 11,…
V Niedziela zwykła 04.02.2024 Ewangelia (Mk 1, 29-39)
V Niedziela zwykła  04.02.2024 Ewangelia (Mk 1, 29-39) I czytanie  Hi 7, 1-4. 6-7 Psalm Ps 147A (146), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 3a) II czytanie1 Kor 9, 16-19. 22-23…
IV Niedziela zwykła 28.01.2024 Ewangelia (Mk 1, 21-28)
IV Niedziela zwykła  28.01.2024 Ewangelia (Mk 1, 21-28) I czytanie  Pwt 18, 15-20 Psalm Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a) II czytanie 1 Kor 7, 32-35 Aklamacja Mt 4, 16 Ewangelia (Mk…
III Niedziela zwykła 21.01.2024 Ewangelia (Mk 1, 14-20)
III Niedziela zwykła  21.01.2024 Ewangelia (Mk 1, 14-20)) I czytanie  Jon 3, 1-5. 10 Psalm Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: 4b) II czytanie 1 Kor 7, 29-31 Aklamacja Mk 1,…
fot. Zdzisław Kijas
II Niedziela zwykła 14.01.2024 Ewangelia (J 1, 35-42)
II Niedziela zwykła 14.01.2024 Ewangelia (J 1, 35-42) I czytanie  1 Sm 3, 3b-10. 19 Psalm Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a) II czytanie 1 Kor…
Uroczystość Objawienia Pańskiego 06.01.2024 Ewangelia (Mt 2, 1-12)
Uroczystość Objawienia Pańskiego 06.01.2024 Ewangelia (Mt 2, 1-12) I czytanie  Iz 60, 1-6 Psalm Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11) II czytanie Ef 3, 2-3a. 5-6 Aklamacja Mt 2, 2b Ewangelia (Mt…
Uroczystość Narodzenia Pańskiego 25.12.2023 Ewangelia (J 1, 1-18)
Uroczystość Narodzenia Pańskiego  25.12.2023 Ewangelia J 1, 1-18 I czytanie Iz 52, 7-10 Psalm Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6 (R.: por. 3cd) II czytanie Hbr 1, 1-6 Aklamacja   Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się…
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 01.01.2024 Ewangelia (Łk 2, 16-21)
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 01.01.2024 Ewangelia Łk 2, 16-21 I czytanie  Lb 6, 22-27 Psalm Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 2a) II czytanie Ga 4, 4-7 Aklamacja Por. Hbr 1,…
Wigilia 24.12.2023 Ewangelia (Mt 1,18-25)
Wigilia Bożego Narodzenia  24.12.2023 Ewangelia Mt 1, 18-25 I czytanie  Iz 62,1-5 Psalm Ps 89 (88), 4-5. 16-17. 27 i 29 (R.: por. 2a) II czytanie Dz 13, 16-17. 22-25 Ewangelia (Mt 1, 18-25)…
IV Niedziela adwentu 24.12.2023 Ewangelia (Łk 1, 26-38)
IV Niedziela adwentu  24.12.2023 Ewangelia Łk 1, 26-38 I czytanie  2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Psalm Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: por. 2a) II czytanie Rz 16,…
II Niedziela Bożego Narodzenia 31.12.2023 Ewangelia (J 1, 1-18)
II Niedziela Bożego Narodzenia  31.12.2023 Ewangelia  (J 1, 1-18) I czytanie Syr 24,1-2.8-12 II czytanie Ef 1,3-6.15-18 Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem Słowa Ewangelii według Świętego Jana Na początku było Słowo,…
Święto Chrztu Pańskiego 07.01.2024 Ewangelia (Mk 1, 7-11)
Święto Chrztu Pańskiego 07.01.2024 Ewangelia (Mk 1, 7-11) I czytanie  Iz 55, 1-11 Psalm Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3) II czytanie 1 J 5, 1-9 Aklamacja Por. J 1, 29 Ewangelia…
Święto Świętej Rodziny 31.12.2023 Ewangelia (Łk 2, 22-40)
Święto Świętej Rodziny  31.12.2023 Ewangelia Łk 2, 22-40 I czytanie  Rdz 15, 1-6; 21, 1-3 Psalm Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 8a) II czytanie Hbr 11, 8. 11-12. 17-19 Aklamacja Por.…
Boże Narodzenie (msza w nocy) 24.12.2023 Ewangelia (Łk 2,1-14)
Boże Narodzenie (msza w nocy)  24.12.2023 Ewangelia Łk 2, 1-14 I czytanie  Iz 9,1-3.5-6 Psalm (Ps 96, 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13) II czytanie Tt 2,11-14 Aklamacja Łk 2,…
III Niedziela adwentu 17.12.2023 Ewangelia (J 1, 6-8. 19-28)
III Niedziela adwentu  10.12.2023 Ewangelia J 1, 6-8. 19-28 I czytanie  Iz 61, 1-2a. 10-11 Psalm Łk 1, 46b-48. 49-50. 53-54 (R.: por. Iz 61, 10b) II czytanie 1 Tes…
II Niedziela adwentu 10.12.2023 Ewangelia (Mk 1, 1-8)
II Niedziela adwentu  10.12.2023 Ewangelia Mk 1, 1-8 I czytanie  Iz 40, 1-5. 9-11 Psalm Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8) II czytanie 2 P…
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 08.12.2023 Ewangelia (Łk 1, 26-38)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 08.12.2023 Ewangelia (Łk 1, 26-38) I czytanie  Rdz 3, 9-15. 20 Psalm Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 1bc) II czytanie Ef…
I Niedziela adwentu 3.12.2023 Ewangelia (Mk 13, 33-37)
I Niedziela adwentu  03.12.2023 Ewangelia Mk 13, 33-37 I czytanie  Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7 Psalm Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4) II czytanie 1 Kor 1, 3-9 Aklamacja Ps 85 (84),…
XXXIV Niedziela Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 26.11.2023 Ewangelia (25,31-46)
XXIV Niedziela Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 26.11.2023 Ewangelia (25,31-46)  I czytanie  (Ez 34, 11-12. 15-17) Psalm (Ps 23 (22), 1b-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1b)) II czytanie  (1 Kor 15, 20-26.…
XXXIII Niedziela zwykła 19.11.2023 Ewangelia (Mt 25,14-30)
XXXIII Niedziela zwykła I czytanie  (Prz 31,10-13.19-20.30-31) Psalm (Ps 128, 1-2. 4-5) II czytanie  (1 Tes 5,1-6) Aklamacja (J 15, 4. 5b) Ewangelia (Mt 25,14-15.19-21) Przypowieść o talentach Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus opowiedział…
XXXII Niedziela zwykła 12.11.2023 Ewangelia (Mt 25, 1-13)
XXXII Niedziela zwykła I czytanie  (Mdr 6, 12-16) Psalm (Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2ab)) II czytanie  (1 Tes 4, 13-18) Aklamacja (Por. Mt 24, 42a. 44) Ewangelia (Mt 25, 1-13)…
XXXI Niedziela zwykła 05.11.2023 Ewangelia (Mt 23, 1-12)
XXXI Niedziela zwykła I czytanie  (Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10) Psalm (Ps 131 (130), 1bcde. 2-3) II czytanie  (1 Tes 2, 7b-9. 13) Aklamacja (Por. Mt 23, 9b. 10b) Ewangelia (Mt 23, 1-12)…
XXX Niedziela zwykła 29.10.2023 Ewangelia (Mt 22, 34-40)
XXX Niedziela zwykła I czytanie  (Wj 22, 20-26) Psalm (Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab (R.: 2)) II czytanie  (1 Tes 1, 5c-10) Aklamacja (J 14, 23) Ewangelia (Mt 22, 34-40) Największe przykazanie…
XXIX Niedziela zwykła 22.10.2023 Ewangelia (Mt 22, 15-21)
XXIX Niedziela zwykła I czytanie  (Iz 45, 1. 4-6) Psalm (Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9 i 10ac (R.: por. 3)) II czytanie  (1 Tes 1, 1-5b) Aklamacja (Por. Flp 2,…
XXVIII Niedziela zwykła 15.10.2023 Ewangelia (Mt 22, 1-14)
XXVIII Niedziela zwykła I czytanie  (Iz 25, 6-10a) Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 6cd)) II czytanie  (Flp 4, 12-14. 19-20) Aklamacja (Por. Ef 1, 17-18)…
XXVII Niedziela zwykła 08.10.2023 Ewangelia (Mt 21, 33-43)
XXVII Niedziela zwykła I czytanie  (Iz 5, 1-7) Psalm (Ps 80 (79), 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R.: por. Iz 5, 7a)) II czytanie  (Flp 4, 6-9) Aklamacja (Por.…
XXVI Niedziela zwykła 01.10.2023 Ewangelia (Mt 21, 28-32)
XXVI Niedziela zwykła I czytanie  (Ez 18, 25-28) Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 6a)) II czytanie  (Flp 2, 1-11) Aklamacja (Por. J 10, 27) Ewangelia (Mt 21, 28-32) Grzesznicy uwierzyli Janowi…
XXV Niedziela zwykła 24.09.2023 Ewangelia (Mt 20, 1-16a)
XXV Niedziela zwykła I czytanie  (Iz 55, 6-9) Psalm (Ps 145 (144), 2-3. 8-9. 17-18 (R.: 18a)) II czytanie  (Flp 1, 20c-24. 27a) Aklamacja (Por. Dz 16, 14b) Ewangelia (Mt 20, 1-16a) Przypowieść o robotnikach…
XXIV Niedziela zwykła 17.09.2023 Ewangelia (Mt 18, 21-35)
XXIV Niedziela zwykła I czytanie  (Syr 27, 30 – 28, 7) Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R.: por. 8a)) II czytanie  (Rz 14, 7-9) Aklamacja (J 13,…
XXIII Niedziela zwykła 10.09.2023 Ewangelia (Mt 18, 15-20)
XXIII Niedziela zwykła I czytanie  (Ez 33, 7-9) Psalm (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a) II czytanie  (Rz 13, 8-10) Aklamacja (Por. 2 Kor 5, 19) Ewangelia (Mt 18, 15-20) Braterskie upomnienie…
XXII Niedziela zwykła 03.09.2023 Ewangelia (Mt 16, 21-27)
XXII Niedziela zwykła I czytanie  (Jr 20, 7-9) Psalm (Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab)) II czytanie  (Rz 12, 1-2) Aklamacja (Por. Ef 1, 17-18) Ewangelia…
XXI Niedziela zwykła 27.08.2023 Ewangelia (Mt 16, 13-20)
XXI Niedziela zwykła I czytanie  (Iz 22, 19-23) Psalm (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 6 i 8bc (R.: por. 8b)) II czytanie  (Rz 11, 33-36) Aklamacja (Mt 16, 18) Ewangelia…
XX Niedziela zwykła 20.08.2023 Ewangelia (Mt 15, 21-28)
XX Niedziela zwykła I czytanie  (Iz 56, 1. 6-7) Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 4)) II czytanie  (Rz 11, 13-15. 29-32) Aklamacja (Por. Mt 4, 23) Ewangelia (Mt 15, 21-28)…
Uroczystość Wniebowzięcia NMP 15.08.2023 Ewangelia (Łk 1, 39-56)
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15.08.2023 Czyt.I. Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab Czyt.II. 1 Kor 15, 20-26; Ewangelia (Łk 1, 39-56) Błogosławione łono, które nosiło Chrystusa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza „W…
XIX Niedziela zwykła 13.08.2023 Ewangelia (Mt 14, 22-33)
XIX Niedziela zwykła Czyt.I. 1 Krl 19, 9a. 11-13a; Czyt.II. Rz  9, 1-5; Ewangelia (Mt 14, 22-33) Jezus chodzi po jeziorze Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy tłum został nasycony,…
Święto Przemienienia Pańskiego 06.08.2023 Ewangelia (Mt 17, 1-9)
Święto Przemienienia Pańskiego Czyt.I. Dn 7, 9-10. 13-14; Czyt.II. 2 P 1, 16-19; Ewangelia (Mt 17, 1-9) Twarz Jego zajaśniała jak słońce Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba…
XVII Niedziela zwykła 30.07.2023 Ewangelia (Mt 13, 44-52)
XVII Niedziela zwykła Czyt.I. 1 Krl 3, 5. 7-12; Czyt.II. Rz 8, 28-30; Ewangelia (Mt 13, 44-52) Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza…
XVI Niedziela zwykła 23.07.2023 Ewangelia (Mt 13, 24-43)
XVI Niedziela zwykła Czyt.I. Mdr 12, 13. 16-19; Czyt.II.Rz 8, 26-27; Ewangelia (Mt 13, 24-43) Przypowieść o chwaście wśród zboża Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:…
XV Niedziela zwykła 16.07.2023 Ewangelia (Mt 13, 1-23)
XV Niedziela zwykła Czyt.I. Iz 55, 10-11; Czyt.II. Rz 8, 18-23; Ewangelia (Mt 13, 1-23) Przypowieść o siewcy Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem.…
XIV Niedziela zwykła 09.07.2023 Ewangelia (Mt 11, 25-30)
XIV Niedziela zwykła Czyt.I. Za 9, 9-10; Czyt.II. Rz 8, 9. 11-13 Ewangelia (Mt 11, 25-30) Jezus cichy i pokornego serca Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:…
XIII Niedziela zwykła 02.07.2023 Ewangelia (Mt 10, 37-42)
XIII Niedziela zwykła    Czyt.I. 2 Krl 4, 8-12a. 14-16a; Czyt.II. Rz 6, 3-4. 8-11 Ewangelia (Mt 10, 37-42)   Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus…
XII Niedziela zwykła 25 .06.2023 Ewangelia (Mt 10, 26-33)
XII Niedziela zwykła    Czyt.I Jr 20, 10-13; Czyt. II Rz 5, 12-15 Ewangelia (Mt 10, 26-33)   Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus…
XI Niedziela zwykła 18 .06.2023 Ewangelia (Mt 9,36 – 10,8)
XI Niedziela zwykła    Czyt. I  Wj 19, 2-6a; Czyt. II Rz 5, 6-11 Ewangelia (Mt 9, 36 – 10, 8)   Rozesłanie Dwunastu Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus, widząc…
X Niedziela zwykła 11 .06.2023 Ewangelia (Mt 9, 9-13)
X Niedziela zwykła Czyt. I  Oz 6, 3-6; Czyt. II  Rz 4, 18-25 Ewangelia (Mt 9, 9-13) Powołanie Mateusza Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz,…
Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało 08.06.2023 Ewangelia (J 6, 51-58)
Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało 2023 Pwt 8, 2-3. 14b-16a; 1 Kor 10, 16-17 Ewangelia (J 6, 51-58) Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, Krew moja jest prawdziwym napojem…
Niedziela Trójcy Świętej 04.06.2023 Ewangelia (J 3, 16-18)
Niedziela Trójcy Świętej   Wj 34, 4b-6. 8-9;2 Kor 13, 11-13.   Ewangelia (J 3, 16-18)   Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony Słowa Ewangelii według Świętego Jana…
Niedziela Zesłania Ducha Świętego 28.05.2023 Ewangelia (J 20, 19 – 23)
Niedziela Zesłania Ducha Świetego Dz 2,1-11;1 Kor 12,3b-7.12-13. Ewangelia (J 20, 19 - 23) Duch, który odradza życie Słowa Ewangelii według Świętego Jana „Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie,…
VII Niedziela zwykła – Wniebowstąpienie Pańskie 21.05.2023 Ewangelia (Mt 28, 16-20)
VII  Niedziela zwykła - Wniebowstąpienie Pańskie Dz 1, 1-11; Ef 1, 17-23; Ewangelia (Mt 28, 16-20) Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jedenastu…
VI Niedziela Wielkanocna 14.05.2023 Ewangelia (J 14,15-21)
VI  Niedziela Wielkanocy Dz 8,5-8.14-17; 1P 3,15-18; Ewangelia (14,15-21) Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje…
V Niedziela Wielkanocna 07.05.2023 Ewangelia (J 14, 1-12)
V Niedziela Wielkanocy Dz 6, 1-7; 1 P 2, 4-9; Ewangelia (J 14, 1-12) Ja jestem drogą i prawdą, i życiem Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się…
IV Niedziela Wielkanocna 30.04.2023 Ewangelia (J 10, 1-10)
IV Niedziela Wielkanocy Dz 2, 14a. 36-41; 1 P 2, 20b-25; Ewangelia (J 10, 1-10) Jezus jest bramą owiec Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi…
III Niedziela Wielkanocna 23.04.2023 Ewangelia (Łk 24, 13-35)
III Niedziela Wielkanocy   Dz 2, 14. 22b - 32; 1 P 1, 17 - 21;   Ewangelia (Łk 24, 13-35)   Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli Słowa Ewangelii według Świętego…
II Niedziela Wielkanocna 16.04.2023 Ewangelia (J 20, 19-31)
II Niedziela Wielkanocna   Dz 2, 42-47; 1 P 1,3-9;   Ewangelia (J 20,19-31)   Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli Słowa Ewangelii według Świętego Jana Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie…
Niedziela Zmartwychwstania 09.04.2023 Ewangelia (J 20, 1-9)
Niedziela Zmartwychwstania Dz 10,34 a.37-43; Kol 3,1-4; Wersja krótsza Ewangelia (J 20,1-9) Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego Słowa Ewangelii według Świętego Jana Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała…
VI Niedziela Wielkiego Postu 02.04.2023 Ewangelia (Mt 27,11-54)
Szósta Niedziela Wielkiego Postu Iz 50, 4 - 7; Flp 2, 6 -11; Wersja krótsza Ewangelia (Mt 27,11-54) Jezus przed Piłatem Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza E. Jezusa postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: I. Czy…
V Niedziela Wielkiego Postu 26.03.2023 Ewangelia (J 11, 1-45)
Piąta Niedziela Wielkiego Postu Ez 37, 12 - 14; Rz 8, 8 -11; Wersja krótsza Ewangelia (J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45) Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem Słowa Ewangelii według Świętego Jana Siostry Łazarza…
IV Niedziela Wielkiego Postu 19.03.2023 Ewangelia (J 9, 1-41)
Czwarta  Niedziela Wielkiego Postu 1Sm 16,1b.4a.6-7.10-13; Ef 5,8-14 Ewangelia (J 9, 1-41) Uzdrowienie niewidomego od urodzenia Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie:…
III Niedziela Wielkiego Postu 12.03.2023 Ewangelia (J 4, 5-42)
Trzecia  Niedziela Wielkiego Postu Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8; Ewangelia (J 4, 5-42) Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu Słowa Ewangelii według Świętego Jana „Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu…
II Niedziela Wielkiego Postu 05.03.2023 Ewangelia (Mt 17, 1-9)
Druga  Niedziela Wielkiego Postu Rdz 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Ewangelia (Mt 17, 1-9) Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza „Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana,…
I Niedziela Wielkiego Postu 26.02.2023 Ewangelia (Mt 4, 1-11)
Pierwsza  Niedziela Wielkiego Postu Rdz 2,7-9;3, 1-7; Rz 5, 12-19; Ewangelia (Mt 4, 1-11) Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Duch wyprowadził Jezusa…
7 Niedziela zwykła 19.02.2023 Ewangelia (Mt 5, 38-48)
Siódma Niedziela zwykła Ewangelia (Mt 5, 38-48) Przykazanie miłości nieprzyjaciół Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”.…
6 Niedziela zwykła 12.02.2023 Ewangelia (Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37)
Szósta Niedziela zwykła Ewangelia (Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37) Wymagania Nowego Przymierza Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w…
5 Niedziela zwykła 05.02.2023 Ewangelia (Mt 5, 13-16)
Piąta Niedziela zwykła Ewangelia (Mt 5, 13-16) Wy jesteście światłem świata Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże…
4 Niedziela zwykła 29.01.2023 Ewangelia (Mt 5, 1-12a)
Czwarta Niedziela zwykła Ewangelia (Mt 5, 1-12a) Błogosławieni ubodzy w duchu Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył…
3 Niedziela zwykła 22.01.2023 Ewangelia (Mt 4, 12-23)
Trzecia Niedziela zwykła  Ewangelia  (Mt 4, 12-23) Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza Słowa Ewangelii według Świętego Jana Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił…
2 Niedziela zwykła 15.01.2023 Ewangelia (J 1, 29-34)
Druga Niedziela zwykła  Ewangelia  (J 1, 29 - 34) Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto…
Pierwsza Niedziela po Narodzeniu Pańskim 08.01.2023 Ewangelia (Mt 3, 13-17)
Pierwsza Niedziela po Narodzeniu Pańskim  Ewangelia  (Mt 3, 13-17) Chrzest Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz…
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 01.01.2023 Ewangelia (Łk 2, 16-21)
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 2023  Ewangelia  (Łk 2, 16-21) Nadano Mu imię Jezus Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz…
Boże Narodzenie 25.12.2022 Ewangelia (Mt 1, 18-25)
Boże Narodzenie 2022  Ewangelia  (Łk 2,1-14) Narodzenie Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis…
4 Niedziela Adwentu 18.12.2022 Ewangelia (Mt 1, 18-24)
4 Niedziela adwentu  Ewangelia  (Mt 1, 18-24) Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki…
3 Niedziela Adwentu 11.12.2022 Ewangelia (Mt 11, 2-11)
3 Niedziela adwentu  Ewangelia  (Mt 11, 2-11) Na Chrystusie spełniają się proroctwa  Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem:…
2 Niedziela Adwentu 04.12.2022 Ewangelia (Mt 3, 1-12)
2 Niedziela adwentu  Ewangelia  (Mt 3, 1-12) Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni…
1 Niedziela Adwentu 27.11.2022 Ewangelia (Mt 24, 37-44)
1 Niedziela adwentu  Ewangelia  (Mt 24, 37-44) Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak…
34 Niedziela zwykła 20.11.2022 Ewangelia (Łk 23, 35-43)
34 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 23, 35-43) Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie…
33 Niedziela zwykła 13.11.2022 (Łk 21, 5-19)
33 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 21, 5-19) Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus…
32 Niedziela zwykła 06.11.2022 Ewangelia (Łk 20, 27-38)
32 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 20, 27-38) Uduchowione życie zmartwychwstałych  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w…
31 Niedziela zwykła 30.10.2022 Ewangelia (Łk 19, 1-10)
31 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 19, 1-10) Nawrócenie  Zacheusza  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem…
30 Niedziela zwykła 23.10.2022 Ewangelia (Łk 18, 9-14)
30 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 18, 9-14) Przypowieść o faryzeuszu i celniku  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Jezus opowiedział niektórym, co ufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi…
29 Niedziela zwykła 16.10.2022 Ewangelia (Łk 18, 1-8)
29 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 18, 1-8) Wytrwałość w modlitwie  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać:…
28 Niedziela zwykła 09.10.2022 Ewangelia (Łk 17, 11-19)
28 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 17, 11-19) Niewdzięczność uzdrowionych z trądu  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy…
27 Niedziela zwykła 02.10.2022 Ewangelia (Łk 17, 5-10)
27 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 17, 5-10) Służyć z pokorą  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście…
26 Niedziela zwykła 18.09.2022 Ewangelia (Łk 16, 19-31)
26 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 16, 19-31) Przypowieść o Łazarzu i bogaczu  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę…
25 Niedziela zwykła 18.09.2022 Ewangelia (Łk 16, 1-13)
25 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 16, 1-13) Nie możecie służyć Bogu i Mamonie  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Jezus powiedział do uczniów: «Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten…
24 Niedziela zwykła 11.09.2022 Ewangelia (Łk 15, 1-32)
24 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 15, 1-32) Radość z nawrócenia grzesznika   Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go…
23 Niedziela zwykła 04.09.2022 Ewangelia (Łk 14, 25-33)
23 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 14, 25-33) Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa   Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił…
22 Niedziela zwykła 28.08.2022 Ewangelia (Łk 14, 1. 7-14)
22 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 14, 1. 7-14) Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony   Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Gdy Jezus przyszedł do domu…
21 Niedziela zwykła 21.08.2022 Ewangelia (Łk 13, 22-30)
21 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 13, 22-30) Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów   Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do…
20 Niedziela zwykła 14.08.2022 Ewangelia (Łk 12, 49-53)
20 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 12,49-53) Ewangelia powodem rozłamu   Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza    Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby…
19 Niedziela zwykła 07.08.2022 Ewangelia (Łk 12, 32-48)
19 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 12, 32-48) Gotowość na przyjście Pana   Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza    Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone…
18 Niedziela zwykła 31.07.2022 Ewangelia (Łk 12, 13-21)
18 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 12, 13-21) Gromadzić skarby przed Bogiem   Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił…
17 Niedziela zwykła 24.07.2022 Ewangelia (Łk 11, 1-13)
17 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 11, 1-13) Chrystus uczy modlitwy   Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów…
16 Niedziela zwykła 17.07.2022 Ewangelia (Łk 10, 38-42)
16 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 10, 38-42) Jezus w gościnie u Marty i Marii   Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta,…
15 Niedziela zwykła 10.07.2022 Ewangelia (Łk 10, 25-37)
15 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 10, 25-37) Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie   Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co…
14 Niedziela zwykła 03.07.2022 Ewangelia (Łk 10, 1-12. 17-20)
14 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 10, 1-12. 17-20) Pokój królestwa Bożego   Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed…
13 Niedziela zwykła 26.06.2022 Ewangelia (Łk Łk 9, 51-62)
13 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk Łk 9, 51-62) Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem   Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata,…
12 Niedziela zwykła 19.06.2022 Ewangelia (Łk 9, 18-24)
12 Niedziela zwykła  Ewangelia  (Łk 9, 18-24) Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki   Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z…
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 12.06.2022 Ewangelia (J 16, 12-15)
Uroczystość Trójcy Przenajświetszej  Ewangelia  (J 16, 12-15) Duch Święty was wszystkiego nauczy   Słowa Ewangelii według Świętego Jana  Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia,…
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 05.06.2022 Ewangelia (J 14, 15-16. 23b-26)
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  Ewangelia  (J 14, 15-16. 23b-26) Duch Święty was wszystkiego nauczy   Słowa Ewangelii według Świętego Jana    Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie,…
0